Kasem Bundit UniversityLaw4u

ข่าวกิจกรรม

สภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต แสดงความยินดีกับ นายไพโรจน์ วุฒิวงศ์ ที่สอบได้ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา

ศาสตราภิชาน ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย มอบแผ่น...อ่านข่าวทั้งหมด

รักษาการคณบดี : รศ.ดร.ประสาน บุญโสภาคย์
Tel : 02-320-2777 ต่อ -
Email : -