Kasem Bundit UniversityLaw4u

ติดต่อเรา

เลขานุการคณะ :
อาคารเกษมสรรค์ ชั้น 2
Tel: 02-320-2777 ต่อ 1312
Fax: 02-321-4444
ปรึกษาไขข้อปัญหาด้านกฎหมาย โดยสำนักงานแนะนำช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย :
อาคารเกษมสรรค์ ชั้น 2
Tel: 02-320-2777 ต่อ 1318
ฝ่ายกิจการนักศึกษา :
อาคารเกษมสรรค์ ชั้น 2
Tel: 02-320-2777 ต่อ 1323

รักษาการคณบดี : รศ.ดร.ประสาน บุญโสภาคย์
Tel : 02-320-2777 ต่อ -
Email : -