คณะนิติศาสตร์

เรียนรู้ควบคู่ปฏิบัติ  วิชาชีพสันทัด  เคร่งครัดคุณธรรม  มุ่งนำความรู้สู่สังคม

  คณะนิติศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ด้านกฎหมายมีทักษะวิชาชีพในการเป็นนักกฎหมายเชิงรุกที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรม

เส้นทางอาชีพ

ผู้พิพากษา

ทนายความ

อัยการ

ตำรวจ

ปลัดอำเภอ

ที่ปรึกษากฎหมาย/นิติกร

มุมพักนักกฎหมาย

   

 

KBU Map

ติดต่อเรา

ที่อยู่คณะนิติศาสตร์

วิทยาเขตพัฒนาการ :

ห้อง 3216 อาคาร เกษมสรรค์ (อาคาร 3) ชั้น 2
1761  ถนนพัฒนาการ  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร 02-321-6930-9 ต่อ 1312

วิทยาเขตร่มเกล้า :

ห้อง 2530 อาคารเกษมนครา (อาคาร 2) ชั้น 5
60 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทร 02-904-2222 ต่อ 2217