ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กระบวนการและแนวปฏิบัติ รุ่น 7 (PDPA) วันที่ 8 – 9 มกราคม พ.ศ. 2563

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กระบวนการและแนวปฏิบัติ รุ่น 7 (PDPA) วันที่ 8 – 9 มกราคม พ.ศ. 2563

เนื่องด้วยสถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ThaiLawTraining
ได้ร่วมมือกันจัดอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กระบวนการและแนวปฏิบัติ
รุ่น 7 (PDPA) วันที่ 8 – 9 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก
ทางเราจึงขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรไว้ ณ ที่นี้