ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธัญวรัตม์ ตุ้งซี่ ที่สอบไล่เป็นเนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 72

คณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวธัญวรัตม์ ตุ้งซี่ (กิ่ง)

ที่สอบไล่เป็นเนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 72