Loading…

อยากรู้จักคณะเรารึเปล่า?

รู้จักเรามากขึ้น

เจ้าหน้าที่คณะจิตวิทยา

คุณสุกัญญา บำเพ็ญกลึง
เลขานุการคณะจิตวิทยา
คุณสุดารัตน์ จามจุรี
ธุรการคณะจิตวิทยา