คณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวธัญวรัตม์ ตุ้งซี่ (กิ่ง)

ที่สอบไล่เป็นเนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 72

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กระบวนการและแนวปฏิบัติ รุ่น 7 (PDPA) วันที่ 8 – 9 มกราคม พ.ศ. 2563
เนื่องด้วยสถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ThaiLawTraining ได้ร่วมมือกันจัดอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กระบวนการและแนวปฏิบัติ รุ่น 7 (PDPA) วันที่ 8 - 9 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก ทางเราจึงขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรไว้ ณ ที่นี้
Read More
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราชญา อ่อนนาค อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขากฎหมายเอกชน คณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอแสดงความยินดีกับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราชญา อ่อนนาค” รองคณบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (more…)
Read More